Бюджетът на ЕС

Това приложение си поставя за цел да покаже ясно откъде идват средствата в европейския бюджет и за какво се използват. То се стреми да допринесе за по-добро разбиране на многогодишната финансова рамка на ЕС и на годишните бюджети и да представи данните за всяка една страна в европейска перспектива.