Печатни издания

Издаваща институция:
Активни потребители

Година на публикуване: 2010

Прочети в PDF формат


Имате съмнения или просто усещате, че текстът с дребни букви в договора, който ви предстои да подпишете, е некоректен спрямо вас?

Активният потребител знае, че:

  • Клаузи в договора между потребител и търговец, които ви поставят в неблагоприятно положение или са в ущърб на интересите ви, са забранени от закона;
  • Такива клаузи се начират нечестни клаузи и могат да бъдат обявени за невалидни, така че да не ви обвързват.
  • Нечестните договорни условия са забранени и могат да бъдат обявени за недействителни от властите или от съда;
  • По подобни правни въпроси е най-добре да потърсите информация и съвет от независима организация, като Активни потребители, от юрист или от Комисията за защита на потребителите.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news