sz-networkEвропейската информационна мрежа Europe Direct Network е с повече от 500 центъра разположени на територията на 27-те страни членки на ЕС.

Идейният замисъл за създаването и е в съответствие с целите заложени в Информационната и комуникационна стратегия на ЕС, насочена към „по-добро възприемане на Европейския съюз, на неговите институции и техните правомощия чрез задълбочаване на познаването и разбирането за тяхната мисия и структура чрез установяване на диалог с гражданите". Тези центрове са връзката между Европейския съюз и неговите граждани на местно ниво.

Функцията на мрежата е да предоставя информация и съвети относно политиките на ЕС, активно да стимулира местните и регионални дебати за ЕС, да позволява на европейските институции да разпространяват локална и регионална информация и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е приемна структура на четиринадесетия по ред Център на Европейската информационна мрежа EUROPEDIRECT в България.

Европейският информационен център EUROPE DIRECT – Стара Загора разполага с офис в Казанлък и виртуални информационни бюра в Общините Гълъбово, Гурково и Братя Даскалови.

Основен партньор по проекта е Община Стара Загора. Асоциирани партньори са Областна администрация - Стара Загора, Общините на територията на Старозагорска област (Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Павел баня), Търговско-промишлена палата, РАО Тракия, Тракийски университет, Регионална библиотека „Захарий Княжески" и др.

Мисия на EUROPE DIRECT – Стара Загора

  • Изграждане на европейско публично пространство за гражданите и насърчаване включването на местните и регионални общности в програмите и инициативите на Европейския съюз.
  • Улесняване на достъпа на различни групи от обществото до актуална и адаптирана информация за всички области на дейност на Европейския съюз, свързана с ежедневните дейности на гражданите от Област Стара Загора.

Чрез EUROPE DIRECT – Стара Загора различните целеви групи - студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти в Старозагорски регион могат да осъществят връзка с централния офис на информационната мрежа в Брюксел, да потърсят информация и съдействие от различни европейски институции, организации, експерти.

Центърът EUROPE DIRECT – Стара Загора осигурява и разпространява безплатно:

  • официалните издания на ЕС;
  • издания на Представителството на Европейската комисия;
  • общи и специализирани издания на Европейските институции;
  • периодични издания (бюлетин);

Информационните центрове на мрежата
EUROPEDIRECT през 2013-2018 г. в България

http://europa.eu/europedirect/meet_us/bulgaria/index_bg.htm

 


Nr.

Европейски Информационен Център

Адрес

Тел/факс

Ел. Поща/ Интернет страница

1

Европа Директно – Бургас

ул. Л. Каравелов 12 B
гр. Бургас 8000

Тел. 056 810072

www.europedirect-burgas.com

2

Европа Директно – Варна

бул.“Приморски” 135, гр. Варна 9000

Тел. 879 380437


www.vcci.bg/eudirect

 

3

Европа Директно – Велико Търново

бул. "България" 24, ПК 345, гр. Велико Търново 5000

Тел. 062 605060
факс 062 630048


www.europoeinfocentre.bg

4

Европа Директно – Стара Загора

Ул. "Ген. Столетов" 127, гр. Стара Загора 6000

Тел 042 605007; Тел./факс 042 638075

http://europedirect.szeda.eu

5

Европа Директно – Габрово

Ул. "Брянска" 30, гр. Габрово 5300

Тел. 066 808839, 803142
Факс 066 804183


http://europedirect-gabrovo.info/

6

Европа Директно – Шумен

Ул. „Цар Освободител”130, гр. Шумен 9700

Тел./факс 054 800629
Тел. 054 800126http://www.europedirect-shumen.com

7

Европа Директно – Смолян

бул. България 3А, гр. Смолян 4700

Тел./факс
0301 81433

http://www.horizonti.eu/europe-direct

8

Европа Директно – Русе

ул. "Александровска" №26, Royal City Centre, ет. 3, гр. Русе 7000

Тел./факс
+359 (0)82 507875


http://www.ruse-direct.eu


9

Европа Директно – Благоевград

ул. "Тодор Александров" 23, офис 64, гр. Благоевград 2700

Тел. 073 885017
факс 073 885018


www.europedirect.cci-bl.org

10

Европа Директно – Враца

ул. Христо Ботев 24, гр. Враца 3000

тел. 092 660271, 660273
факс 092 626308


http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php

11

Европа Директно – София

ул. "Г. С. Раковски" №101, София 1000

тел.
02 471 98 18
факс 02 988 64 11


http://direct.europe.bg

12

Европа Директно – Кюстендил

Ул. "Отец Паисий" 11, читалища "Братство", Кюстендил 2500

Тел. 078 526395


http://www.europedirect-kn.info/

13

Европа Директно – Сливен

Ул. "Славянска" 3, ет.4, гр. Сливен 8800

Тел. 044 622 141
Факс 044 622 141


www.europedirect.sliven.bg

14

Европа Директно - Плевен

пл. Възраждане 1, офис 314 (сградата на Областна администрация)
гр. Плевен 5800

 Тел.: 064/ 83 65 58

http://europedirect-pleven.eu

 

 15 Европа Директно - Пловдив   ул. ” Константин Фотинов” №15,
гр. Пловдив 4000
 Тел. 032/628 374  

;
http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/


 16 Европа Директно Видин  гр. Видин 3700, ул. Генерал Скобелев № 6  Тел. 094 92 30 30  

http://www.europedirect-vidin.eu

https://www.facebook.com/europedirectvidin

https://twitter.com/europedirectvd

 17 Европа Директно Хасково  6300 Хасково, ул "Хан Кубрат", 2, ет 2  Тел. 038 624265