Търсим участник за одобрен проект по програма на Европейската комисия "Младежта в действие",дейност-2 ЕДС,  в Румъния, град Калараси (Calarasi). Проектът започва на 1ви май и е с продължителност 6 месеца. Доброволецът ще живее там и ще участва в международен проект с тема активно гражднаство, насърчаване на доброволчеството в местния Младежки център. Работният език е английски. Пътните разходи на доброволеца от и до Румъния са покрити, както и наем за квартира, джобни и пари за храна (доброволецът няма никакви разходи по време на престоя си там). Към проекта има и посещение на Европейски институции в Брюксел в края на месец май, на разноски на организаторите (осигурени са пътни, храна и нощувки).
за повече информация за програма Младежта в действие- www.youthbg.info

За повече информация , 0883 382 084 Мая Донева.