pict7829На 19 март, в залата на библиотека „Захарий Княжески", ЕИЦ „Europe Direct" Стара Загора организира среща-разговор с младежките организации на град Стара Загора и Казанлък. Сред поканените бяха Младежки общински съвет, Студентски съвет при ТрУ, училищни съвети при средните ОУ, младежки неправителствени организации и сдружения. Най-дискутирани бяха програмите на ЕС за финансиране на образованието и спорта, участията в проектите за международен обмен на обучаващи се и пр., където участвалите в подобни инициативи споделиха своя опит и препоръки с начинаещите в проектната дейност.