dsc01890Среща-разговор по темите: "Стажове и работа в ЕК", "Правата ни като граждани в ЕС", "Обща селскостопанска политика"

Лектори: Христиана Грозданова, Експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС и МФИ" / екип СОЛВИТ, Администрация на Министерски съвет и Петър Павлов, Експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС" към Министерство на земеделието и храните