Телевизионно предаване

Материали

Вижте основни факти за новата Директива относно правата на потребителите на ЕС.

 

В ЕС законодателството за защита на потребителите гарантира, че всеки има право на равноправно третиране, когато купува стоки в супермаркета, когато плаща сметката си към доставчика на електроенергия или когато тегли музика.

Хартата на основните права, европейските договори и специалното законодателство на ЕС в тази област осигуряват високо ниво на защита на потребителите в ЕС. Европейското законодателство гарантира равноправното третиране на потребителите, съответствието на продуктите с приемливи стандарти, както и правото на защита при възникване на проблем.

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2012 г. Индикативна годишна работна програма за 2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" (2007-2013) за 2012 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 Г.

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА ЗА 2012 година

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Регионално развитиеза 2012 г

Публикуван е проектът за Годишна програма  за 2012 на хоризонтална програма "Подкрепа за ИКТ".
Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДАза 2012 г.

Правителството прие изготвената от МОМН Национална програма за младежта (2011-2015).  Програмата е разработена въз основа на изводите и препоръките от направената в началото на 2011 г. оценка на предходните национални програми за  младежки дейности - Програма за младежки дейности (2008-2010) и Национална програма „Младежки информационно - консултантски центрове" (2007-2010).

 

1. Oбщ регламент, с който се въвеждат общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Този регламент ще позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-силно въздействие на действията на ЕС;

oprrНа страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) в рубрика Предстоящи търгове е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" с конкретен бенефициент Дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg