Начало

cefВ Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за 2017 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (2014-2020 г.).

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:

  • CEF-TC-2017-2: Киберсигурност
  • CEF-TC-2017-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2017-2: Общи услуги за електронно здравеопазване
  • CEF-TC-2017-2: Електронно възлагане на обществени поръчки (eProcurement)

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения по тези покани, е 25,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 21 септември 2017 г.

Съответната документация по поканите е на разположение на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

anketa

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news