Вашият въпрос за ЕС:: Има ли вероятност да се отвори пак мярка 112? Ангел Стойков

Уважаеми господин Стойков,

 

Има възможност отново да бъде отворен срок за приемане на предложения за съфинансиране по мярка 112 на Програмата за Развитие на селските райони. В момента се извършва подготовка за релокация на неразпределени средства от едни мерки към други. Нямаме информация към момента кои ще бъдат приоритетните области, които ще попаднат в тази графа.

Съветвам ви да консултирате периодично интернет портала на Държавен фонд земеделие за актуална информация http://www.dfz.bg/bg/ и по-специално секцията на Програмата за Развитие на селските райони http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/ .