Вашите въпроси за ЕС

Вашият въпрос за ЕС:: Кои са страните от ЕС, които са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания? В отговор на Вашият въпрос изпращам следната информация, която е публикувана и на сайта на Европа Директно - Стара Загора на 7 януари 2011 http://www.europedirect.szeda.eu/nozhini/1299-es-ratifitzira-konventziyata-na-oon-za-pravata-na-horata-s-uvrezhdaniya.html:
 
Вследствие на официалното му ратифициране Европейският съюз за първи път стана страна по договор за правата на човека — Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на хората с увреждания. Целта на конвенцията е да гарантира, че хората с увреждания могат да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали граждани. Това е първият всеобхватен договор за правата на човека, който се ратифицира от ЕС като единно цяло. Конвенцията също така беше подписана от всички 27 държави-членки на ЕС и ратифицирана от 16 от тях (вж. приложението). ЕС става 97-ата страна по този договор. Конвенцията определя минимални норми, които имат за цел да гарантират на хората с увреждания пълен набор от граждански, политически, социални и икономически права, както и да защитават тези права. Тя отразява по-обширния ангажимент на ЕС за изграждане до 2020 г. на Европа без бариери за близо 80 милиона лица с увреждания в ЕС, както беше посочено в Стратегията на Европейската комисия за хората с увреждания (IP/10/1505).

„Това е добра новина по случай новата година и важен етап от развитието на правата на човека, тъй като за първи път в своята история ЕС става страна по международен договор за правата на човека. Бих искала да благодаря на белгийското председателство за осигуреното отлично сътрудничество, което позволи бързото и успешно приключване на процеса на ратифициране,“ заяви заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар на ЕС в областта на правосъдието. „Конвенцията на ООН насърчава и защитава човешките права и основните свободи на хората с увреждания. През ноември Комисията представи стратегия на ЕС за хората с увреждания за следващите десет години, в която се предвиждат конкретни мерки и конкретни срокове за прилагане на конвенцията на ООН. Призовавам всички останали държави-членки, които все още не са ратифицирали конвенцията, да го направят възможно най-скоро. Наша обща отговорност е да гарантираме на хората с увреждания, че в своето ежедневие те няма да се сблъскват с допълнителни препятствия.“

ЕС подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в деня, в който тя беше открита за подписване — 30 март 2007 г. (IP/07/446). Оттогава тя беше подписана от всички 27 държави от ЕС и от още 120 държави от целия свят. Вследствие на приключването на процедурата за ратифициране, понастоящем ЕС като единно цяло е първата международна организация, която официално става страна по конвенцията (каквито са и 16-те държави-членки на ЕС).

Конвенцията задължава страните по нея да гарантират, че хората с увреждания могат пълноценно да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали граждани (MEMO/10/198). За ЕС това означава да гарантира, че законодателството, политиките и програмите на ЕС в тяхната цялост са съобразени с разпоредбите на конвенцията относно правата на хората с увреждания в рамките на правомощията на ЕС. Държавите, ратифицирали конвенцията, като например някои държави-членки на ЕС, следва да предприемат действия в следните области: достъп до образование, заетост, транспорт, инфраструктура и обществени сгради, предоставяне на право на глас, подобряване на участието в политическия живот и осигуряване на пълна правоспособност на всички хора с увреждания.

Страните, които са ратифицирали конвенцията, ще трябва периодично да информират Комитета на ООН за правата на хората с увреждания относно предприетите мерки за прилагане на конвенцията. Комитетът, който се състои от независими експерти, ще насочва вниманието към евентуални слабости при прилагането на конвенцията и ще прави препоръки.

Акцентът в Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. е поставен върху осигуряването на възможност хората с увреждания да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали, както и върху премахването на препятствията, с които се сблъскват в ежедневието. Тя има за цел също така да подпомогне практическото прилагане на конвенцията както на равнище ЕС, така и на национално равнище. Стратегията допълва и подкрепя действията на държавите-членки, които носят главната отговорност по отношение на политиките за хората с увреждания.

Контекст

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с някаква форма на увреждане. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от увреждания, които ги ограничават в някаква форма. Със застаряването на населението на ЕС тези цифри само ще растат. Заради физически и други препятствия и дискриминация повечето от тези хора прекалено често не могат да участват пълноправно в обществения и икономическия живот.

За допълнителна информация

Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания:

http://www.un.org/disabilities/

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар по правосъдието, основните права и гражданството: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

 

 

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities


Дати на подписване и Ратифициране

Държава

Подписване

Ратифициране

 

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

   

CY

30 March 2007

30 March 2007

   

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

 

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

 

24 July 2009

 

EE

25 September 2007

     

EL

30 March 2007

27 September 2010

   

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

   

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

     

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

   

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

   

NL

30 March 2007

     

PL

30 March 2007

     

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

   

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

 

23 December 2010

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg