Вашият въпрос за ЕС:: koga 6te izleznat karinite rezultati po proekt nomer bg051po.

Здравейте,

Европейски информационен център Европа Директно не разполага с информация, касаеща резултатите на Оперативните програми.

За да получите отговор на Вашия въпрос, може да се обърнете към Управляващия орган на съответната Оперативна програма (във Вашия случай ОП "Развитие на човешките ресурси") или към потенциалния бенефициент (във Вашия случай Агенция по заетостта). За улеснение може да посочите цялото наименование на проекта и номер на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, тъй като броят на проектите в България е изключително голям и съкращението "bg051po" не е достатъчно.

С уважение,

Константин Стоянов