Вашият въпрос за ЕС:: Могат ли чужденци с лична карта за постоянно пребиваващи в РБ чужденци да пътуват в ЕС само с ЛК, ако ли не какви документи са необходими. Има ли значение националноста на чужденеца (Русия)?. 

Здравейте,

След консултации с колегите от мрежата Ви изпращаме в резюме отговор на Вашия въпрос.

Когато чужденец (не-гражданин на ЕС) има карта за постоянно пребиваващ в БГ искам да пътува  друга страна от ЕС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има:

  1. Виза от съответното посолство.
  2. Документите за виза според посолството на съответната страна ще бъдат предоставени в самото посолство - те а набор от над 10 различни документа, ако се пътува за страна от Шенген например.
  3. Застраховка живот.
  4. Банково извлечение с определена от посолството съответна сума на ден за престоя в чуждата страна.

Следователна картата за временно пребиваване не върши работа!

Поздрави!

Румяна Грозева