Вашият въпрос за ЕС:: ДИРЕКТОР СЪМ НА ОСНОВНО СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ,КОЕТО ИМА НУЖДА ОТ УЧЕНИЧЕСКА СТОЛОВА.

ЩЕ ИМА ЛИ НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УЧЕНИЧЕСКА СТОЛОВА ПРЕЗ 2010г.?  

 

Моля, разгледайте информацията на този сайт:

 

http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=33