Вашият въпрос за ЕС:: какви са,изискванията за да кандидатствам за и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;И  какви необходи ни докоменти се изискват тъйкато фирмата ми е ЕООД? Здрвейте,
За да можем да Ви отговорим коректно ни е необходим по-конкретен въпрос: какво точно искате да правите, населено място, заемеделски производител ли сте. Повече информация можете да намерите в Плана за развитие на селските райони.