Вашият въпрос за ЕС:: Здравейте, Според европейската директива 2003/109/EC, лицата с постоянно пребиваване в страна членка се ползват с подобни
права на граждани. Например в Германия е възможно издаването на карта за разрешение за постоянно пребиваване в Европейски Съюз, за лица които имат
разрешение за постоянно пребиваване в Германия. В България липсва информация в тази насока и бих искал да попитам дали е възможно издаването на такава карта в България. Исак Парк

 

Здравейте господин Парк,

Благодаря Ви, че се обърнахте към Европа Директно Стара Загора!

Според законодателството на ЕС, има няколко различни възможности за пребиваване в страните-членки за лица с гражданство различно от европейско. Тези постановки зависят, както от продължителността на престоя, така и от евентуална връзка с член от семейството. Може да разгледате повече за всеки от тях на този сайт:

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/index_bg.htm

Що се касае до процедурата за придобиване на документ в България, може да разгледате и тези два източника:

https://investbg.government.bg/bg/pages/starting-a-business-residence-permits-certificates-cards-121.html

https://mvr.bg/migration/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8

Надявам се предоставената информация да Ви е от полза.

С уважение,

Константин Стоянов

Европа Директно Стара Загора