Детски комплекс – гр. Сливен организира Национален конкурс на тема „Чудният свят на растенията“. Да запазим красотата на природата в картина.
Условия за участие: В конкурса могат да участват ученици от 7 до 15 г, които са разделени в две възрастови групи: I група - I - IV клас и II група - V - VIII клас.

В творбите могат да се използват хербаризирани цветя (теменуга, карамфил, маргаритка…..) листа и други растителни части, които да не са от защитени видове.

Всеки участник може да се представи с една творба, формат A3 или A4, на която да има четливо написани: трите имена, години, клас, училище и информация за контакт.
Компетентно жури ще присъди I, II, III място и специални награди в двете възрастови групи.

Краен срок за получаване на творбите 31.03.2011 г.
на адрес: гр.Сливен 8800
ул. „П.Славейков“ 8, ПК 89
Детски комплекс

За контакти: Ж.Георгиева 0887189408, сл.тел: 044/62-41-62