logo-kazanlakОбщина Казанлък и Европейски информационен център „Европа директно”- Стара Загора, общински офис Казанлък обявяват конкурс, посветен на Деня на Европа
БЪДИ ДОБРОВОЛЕЦ! РАЗКАЖИ СВОЯТА ИСТОРИЯ!
Целта на този конкурс е  да събуди интереса и да засили осведомеността на населението в община Казанлък, относно Европейския съюз и доброволчеството. Разказвайки своята  лична история, всеки участник ще даде личен пример за доброволчество и по този начин  ще допринесе за популярността и подкрепата за тази кауза.
Тема: „МОЯТА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИСТОРИЯ”
Конкурсът е в три категории: есе, любителска фотография, любителски видеоклип
Кой може да участва?
Конкурсът е широко  отворен за участие в 2  възрастови групи: до 35 години и над 35 години.
Награди
1) Възрастова група - до35 години
Първо, второ и трето място в трите категории на конкурса – участие в едноседмичен еко-лагер  „Паниците”, м. юли 2011 г.
2) Втора възрастова група над 35 години
Първо, второ и трето място в трите категории на конкурса –публикуване на материалите в местните медии
3) грамоти-сертификати за всички участници, насърчителни материални награди
Условия за участие
Категория есе: Текстовете на есетата да са в максимален обем 1 печатна страница. DOC. Формат (word);шрифт-Times New Roman 12.В края на текста да бъдат написани: трите имена на участника, възраст, училище или организация, телефон, е-mail за връзка. Есета с липсващи за автора данни няма да могат да бъдат включени в конкурса.
Категория фотография: JPEG / JPG Формат . Без ограничение за големината и качеството . Всеки участник има правото да изпрати не повече от 2 снимки.
Категория видеоклип:  Формат FLV. Времетраене до  3 минути.
Материалите  се пращат по електронен път на адрес: за конкурса "Моята доброволческа история”.
Оценяването на материалите ще се извърши чрез гласуване на  с гласуване на фейсбук страницата на центъра - http://www.facebook.com/europedirectstarazagora
Кога?
Срок за изпращане на заявление за участие: 17:30 часа на 30 април 2011 г.
Обявяването на резултатите от конкурса и имената на победителите ще се състои в началото на м. юни  2011 година.
За повече информация и въпроси:
http://europedirect.szeda.eu тел.0431 98260