Журналистическата награда на фондация "Анна Линд" се връчва за материали, посветени на културното многообразие. Фокусът тази година е върху проблемите на миграцията, малцинствата, религиозните различия и интеграцията.
"Средиземноморската журналистическа награда" е учредена през 2006 г. от фондация "Анна Линд" като признание за приноса на журналистите при отразяването на теми от средиземноморския регион.


Награди

Наградите се връчват в пет категории: печатни издания, интернет издания, радио, телевизия и специална награда за "Обществени постижения и демокрация".

Победителите във всяка от петте категории ще получат парична награда в размер на 3000 евро. Те ще имат възможност активно да се включат в дейността на фондация "Анна Линд" и в събитията, организирани от националните мрежи към фондацията в собствената си страна.

Наградите ще бъдат връчени на 6 октомври 2011 г. на официална церемония в Монако.

Изисквания и кандидатстване

Конкурсът е насочен към журналисти от една от 43 страни на Средиземноморския съюз, който включва 27-те страни от ЕС, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Мароко, Сирия, Тунис, Турция, Палестина, Албания, Босна и Херцеговина, Монако, Хърватия и Черна гора.

Материалите трябва да са публикувани или излъчени между 1 юли 2010 г. и 15 юли 2011 г.

Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр за кандидатстване, към който да приложат своите материали.

Краен срок: 15 юли 2011 г.


Допълнителна информация и изисквания за конкурса може да намерите на официалната страница на фондация "Анна Линд".