Комисията очертава план за ориентирана към бъдещето Обща селскостопанска политика след 2013 г.

19/11/2010

Европейската комисия публикува днес съобщение относно „Общата селскостопанска политика (ОСП) към 2020 г. — посрещане на предизвикателствата на бъдещето, свързани с храните, природните ресурси и територията“. Рефо...

Още


read full article