Дванайсет организации са одобрени за финансиране на инициативи за решаване на конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора.

80 организации и граждански групи кандидатстваха за финансиране по фонд "Хората решават". Това е четвърти кръг за набиране на предложения към Фонда от началото на програмата.

Списък на одобрените за финансиране проекти