На 29 и 30 ноември 2010 г., в гр. Брюксел, Белгия, Европейската Комисия, в сътрудничество с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), проведе годишна конференция, посветена на инструментите за финансов инженеринг JESSICA и JEREMIE. По време на конференцията бяха дискутирани възможностите за финансиране на проекти посредством двете инициативи, секторите подходящи за подобен род инвестиции, както и напредъка на различните страни-членки в прилагането на финансовия инженеринг. Разгледани бяха и различните финансови продукти, предлагани  в различните страни-членки. От страна на Република България участие взеха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Централното координационно звено. Конференцията завърши с двустранни срещи между ЕИБ и страните-членки, като българските представители дискутираха с експертите на банката бъдещите стъпки, които следва да се предприемат при прилагането на JESSICA в България, както и графика за създаването на фондове за градско развитие, чрез които ще се осъществи финансирането на конкретни проекти.
read full article