Журналистическите материали трябва да представят проект или програма, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Няма ограничения за жанровете, типа медия и начина на разпространение. Конкурсът се провежда в три категории: електронни, печатни и „нови" медии. Участниците могат да бъдат номинирани от медии, представители на тяхната аудитория или от самите автори. Няма да се обсъждат единствено анонимни материали. Отличените автори ще получат и парични награди. За автора на най-високо оценената публикация е осигурено обучение в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Холандия. Журналистическият конкурс се провежда в рамките на информационната кампания за популяризиране на оперативните програми. За заявки и допълнителна информация: http://eufundsmediacompetition.btcpromedia.org/
read full article