Общо 101 са получените проектни предложения по две процедури по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), насочени към централната, областните и общинските администрации. Те стартираха на 10 септември 2010 г. и са на обща стойност 9,5 млн. лв., предоставени от Европейския социален фонд и от националния бюджет. Срокът за кандидатстване по процедурите изтече в 17:30 ч. на 1 февруари 2011 г. Броят на получените проектни предложения по процедурите е следният: 1. 72 по процедура „Траснационално и междурегионално сътрудничество" (подприоритет 1.6) 2. 29 по процедура „Траснационално и междурегионално сътрудничество" (подприоритет 2.5). Предстои сформирането на оценителни комисии, които трябва да разгледат подадените в срок проектни предложения и да предложат одобрените проекти за финансиране. До момента по ОПАК са отворени общо 44 процедури, близо 1600 са подадените проектни предложения, сключени са 260 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 160 млн. лв. Изплатените средства  възлизат на  87 953 746, 58 лв. или 25% от сумата, предвидена за цялата оперативна програма. За повече информация: Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет", МФ Тел.: 02/9859 5521, м.тел.: 0882 408 123 E-mail:
виж цялата статия