Изменение на климата: Комисията изготви план-график за постигането през 2050 година на конкурентоспособна

09/03/2011

Днес Европейската комисия прие план-график за постигането през 2050 година на икономика на ЕС, която е конкурентоспособна и се характеризира с ниска въглеродна интензивност. В него е ...

Още


виж цялата статия