Оценката на предложенията ще приключи до края на месец юни. Общо 42 проекта бяха подадени в МОСВ по процедурата "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", по която ще бъдат предоставени 34 млн.лв. от оперативна програма „Околна среда". Проектни предложения подадоха 5 регионални инспекции по околната среда и водите, 3 регионални дирекции по горите, 9 дирекции на природни паркове, 16 общини и 9 неправителствени организации. Кандидатите имаха пет месеца за подготовка, а на страницата на оперативната програма редовно се публикуваха отговори на въпроси, свързани с кандидатстването. Оценката на предложенията ще приключи до края на юни. С тяхната реализация ще се подобри състоянието на застрашени местообитания и видове и ще се намали вредното въздействие на човешката активност върху естественото им развитие. Процедурата за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие се обявява ежегодно. Неусвоеният ресурс по процедурата, чийто срок изтече вчера, ще бъде прехвърлен към схемата за декември 2011 г., по която за проекти на общини, неправителствени организации, структури на МОСВ и Изпълнителната агенция по горите са заложени 25 млн. лв.
виж цялата статия