12 инструмента за развитието на Единния пазар от 2012 г.: заедно към нов растеж

13/04/2011

Единният пазар продължава да е сърцевината и основният икономически двигател на Европейския съюз. Той остава също така най-добрият ни инструмент за преодоляване на сегашната икономическа криза. Все още обаче...

Още


виж цялата статия