Междуведомствената работна група за разработване на Национална програма за развитие на Република България: България 2020 прие "Анализ на социално-икономическото развитие на Република България", което представлява първия етап от разработването на Националната програма за развитие: България 2020(НПР). Анализът идентифицира тесните места в икономиката и потенциала за социално-икономическо развитие на страната и ще бъде основа за разработването на стратегическата част на НПР. Пълният текст на предварителната версия на документа можете да намерите тук. Коментари по анализа могат да бъдат изпращани на e.mail: до 1 май 2011г.
виж цялата статия