Утре, 17 май 2011 г. (вторник), от 11,15 часа в зала „Триадица" на комплекс „Бояна" министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще открие Седмата официална среща на служителите по информация и публичност на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, членуващи в мрежата ИНФОРМ на Генерална дирекция „Регионална политика" на Европейската комисия. Над 100 представители на всички 27 държави-членки на Европейския съюз ще вземат участие в международния форум. Това е първата среща на мрежата, на която България ще бъде домакин. Програмата на форума през първия ден е разделена на три отделни панела: - Организиране и провеждане на мащабни информационни събития на оперативни програми, съфинансирани от ЕС - Осигуряване на прозрачност - публикуване на актуален списък на бенефициенти на еврофинансиране в интернет - Подкрепа на бенефициентите по оперативните програми при прилагане на мерките за информация и публичност. - На 18 май 2011 г. срещата на мрежата ще продължи с още три панелни дискусии: - Работа с медиите - Използване на социалните мрежи в процеса на комуникация - Провеждане на „Дни на отворените врати" като начин за информиране на обществеността. Официалната програма на форума ще завърши с посещение на станция „Хемус" на софийското метро, чието изграждане се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие.
виж цялата статия