„Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 1 щ. бр. в сектор „Програмиране", отдел „Програмиране, информация и публичност" и „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 3 щ. бр. в отдел „Управление и мониторинг на изпълнението", дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Обява (pdf, 180 KB) „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 1 щ. бр. в отдел „Предварителен контрол, административни актове и процедури по договаряне" и „Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми" - 1 щ. бр. в сектор „Финансов контрол", отдел „Финансово планиране, контрол и плащания", дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Обява (pdf, 171 KB)  „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 2 щ. бр. и „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 2 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска", дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Обява  (pdf, 179 KB)  Образци на документи за кандидатстване:       заявление за участие в подбора Образец (doc,51 KB) декларация Образец  (doc, 44 KB) 
виж цялата статия