Европейската статистическа програма за 2013—2017 г.: ефикасно производство на качествена и навременна стат

21/12/2011

„Качествената статистическа информация е изключително важна за вземането на решения въз основа на надеждни сведения и за разумното провеждане на политиката на ЕС в различните области.

Още


виж цялата статия