Околна среда: нов подход към оценката на смесите от токсични химикали

31/05/2012

Комисията се обръща към проблематиката на правилното разбиране и оценяване на потенциалните рискове, свързани със смесите от химикали. Ежедневно сме изложени на смеси от химични вещества, чиито комбинаци...

Още


виж цялата статия