Околна среда: 268,4 милиона евро за 202 нови екологични проекта

23/07/2012

Европейската комисия одобри финансирането за 202 нови проекта по програмата LIFE+, която е фондът на Европейския съюз за околната среда. Проектите обхващат дейности в областта на опазването на природата, политиката в об...

Още


виж цялата статия