Инициатива на ЕС „Деца на мира“: 23 000 засегнати от войни и конфликти деца ще бъдат подпомогнати от проект

19/12/2012

Паричните средства от Нобеловата награда за мир на ЕС ще финансират четири проекта в рамките на инициативата на ЕС Деца на мира

Още


виж цялата статия