По програма "Живо наследство" през 2010 година ще бъдат финансирани 21 проекта.  Подкрепените инициативи представят разнообразното местно културно материално и нематериално наследство на България и включват активно участието на местните жители.