ПИБ подкрепя близо 170 деца от институции през 2010 г.

Фонд „Социална отговорност на ПИБ” ще финансира през настоящата година шест (6) социално значими проекта за деца, лишени от родителски грижи. Чрез тяхната реализиация ще бъдат подкрепени близо 170 деца от институции на възраст между 14 и 18 години в процеса на ресоциализцията им и професионалната им квалификация.