Четиринадесет организации са одобрени за финансиране на инициативи за решаване на конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора.

64 организации и граждански групи кандидатстваха за финансиране по фонд "Хората решават". Това беше трети кръг за набиране на предложения към Фонда от началото на програмата. Четвъртият кръг за набиране на предложения за финансиране се планира да стартира през есента на 2010 година.