По мерки, в рамките на прием 2010 - от 14 юни до 18 август, бройката на подадените до момента проекти е както следва:
read full article