Справка за платени проекти по програмата ПРСР 2007 - 2013г. актуална към 18 август 2010 г. (documents/Plashtania_PRSR_18.08.2010.pdf) Справка за текущото състояние на договорирането на проекти по ПРСР 2007 - 2013г. актуална към 18 август 2010 г. (documents/Dogovorirane_PRSR_18.08.2010.pdf)
read full article