Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано. Процедурата за технологична модернизация в големи предприятия се финансира по линия на ОП Конкурентоспособност . По нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 млн. евро (58 674 900 лева).
read full article