Транспорт

27/10/2010

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас представи днес първия по рода си междинен преглед на 92 приоритетни инфраструктурни проекта от трансевропейските транспортни мрежи, съфинансирани от Комисията по програмата TEN-T за 2007—2...

Още


read full article