В търсене на ново предизвикателство в областта на психичното здраве и с цел да развие ръководните си умения в международна среда, 29-годишна италианска лекарка прави смела стъпка в своята кариера и заменя Палермо в Италия с Есекс в Обединеното кралство.
read full article