Португалските инженери се радват на много добър прием от страна на норвежките компании, тъй като задоволяват голямото търсене на квалифицирани работници. А EURES помага на двете страни да осъществят контакт помежду си.
read full article