В един нов подход за определяне на възможностите и бариерите на европейския трудов пазар, EURES Bodensee стана инициатор на първата среща с ръководителите на кадрови звена от района на езерото Констанс.


read full article