Центровете за обслужване на клиенти са идеално място за първа работа в чужбина. EURES помага на търсещите работа, които желаят да приложат езиковите си умения в международна среда.
read full article