Доминик Амодео и Кармен Торес основават CD Publicité Lux през 2002 г. и започват да търсят служители. Седем години по-късно персоналът им наброява между 50 и 100 души, 85% от които на наети с помощта на EURES.
read full article