Двадесет и три годишно момиче от Финландия получава последователни възможности за натрупване на чуждестранен опит с помощта на EURES, които й дават съветите, така необходими при всяка нейна стъпка.
read full article