Вие сте независим европейски изследовател, който търси информация за свободни работни места и възможности за финансиране, както и за своите права, или пък сте научноизследователска организация, която се нуждае от помощ за набиране на персонал? Спрете търсенето – EURAXESS е отговорът на Вашите въпроси.
read full article