Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма "Конкурентоспособност" за 2012 г. Индикативна годишна работна програма за 2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" (2007-2013) за 2012 г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 Г.

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА ЗА 2012 година

Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Регионално развитиеза 2012 г

Публикуван е проектът за Годишна програма  за 2012 на хоризонтална програма "Подкрепа за ИКТ".
Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДАза 2012 г.