euОт изключително важно значение е повече хора да знаят как могат да участват в процеса на създаване на политики на ЕС и най-вече с оглед идващия нов програмен период. От друга страна това гарантира осъществяването на обратна връзка между гражданите на Европейския съюз и неговите институции, в случая Европейската комисия. Възможността, която се предоставя на всеки е уникална. Това ще позволи да се съберат най-голям брой различни гледни точки и политиките на ЕС да станат далеч по-близки до гражданите, тъй като те ще могат да кажат своята дума в процеса на изграждането им.

Например, от 19.10 до 31.12 ще бъде направена консултация "Зелена Книга – Бъдеще на бюджетната подкрепа от ЕС за страни извън Съюза":

До 5.01.2011 ще тече консултация за Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 г. Общият бюджет на текущата програма за периода 2007-2013 г. е 215 млн. евро:

От 27.10.2010 до 28.02.2011, ЕК пита какво е мнението за Single Market Act: