Вижте основни факти за новата Директива относно правата на потребителите на ЕС.

 

В ЕС законодателството за защита на потребителите гарантира, че всеки има право на равноправно третиране, когато купува стоки в супермаркета, когато плаща сметката си към доставчика на електроенергия или когато тегли музика.

Хартата на основните права, европейските договори и специалното законодателство на ЕС в тази област осигуряват високо ниво на защита на потребителите в ЕС. Европейското законодателство гарантира равноправното третиране на потребителите, съответствието на продуктите с приемливи стандарти, както и правото на защита при възникване на проблем.